De baggerwerkzaamheden van de rivierbodem zijn nodig voor veilig gebruik van de aanlegsteiger in de toekomst en vinden plaats in de genoemde week. Archeologen verwachten dat ze tussen het slib en de stenen vondsten kunnen opgraven. Daarom vinden de baggerwerkzaamheden plaats onder de archeologische en explosieven begeleiding.