Er komen dan 222 gratis parkeerplekken bij. Tijdens het Dickensfestijn probeert de gemeente in overleg met de aannemer tijdelijke parkeerplekken te realiseren.

Maandag 26 november wordt gestart met een onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Daarna wordt het gras weggehaald, wordt doek dat olie afbreekt aangebracht en de grasstenen gelegd.

Melksterweide blijft groen

Het grootste deel van de Melksterweide blijft begraasd grasland. Door het planten van streekeigen struiken zoals slee- en meidoorn, wordt de parkeerplaats met groen omlijst. Het parkeerterrein zelf wordt uitgevoerd in grasstenen, zodat het eruit ziet als gras.

Verminderen parkeerhinder

Een deel van de Bolwerksweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Parkeren in de bermen wordt tegengegaan. De huidige parkeerplekken langs de Worp in het plantsoen worden betaald parkeren, € 1 per dag. Dit om te stimuleren om op het nieuwe parkeerterrein, uit het zicht, te parkeren. Hiervoor wordt in januari 2019 de parkeerautomaat van het Grote Kerkhof verplaatst naar De Worp.

Afsluitende werkzaamheden

Kleinere aanpassingen rondom het terrein, aan de bermen en wegen worden in januari 2019 afgerond. In het voorjaar wordt het terrein nog een keer tijdelijk afgesloten, om het in te zaaien en het gras te laten groeien.