Door de gunstige economische ontwikkelingen vinden meer mensen een baan. Ruim zeven op de tien personen uit Overijssel en Gelderland Noord die begin 2018 de WW uitstromen zijn uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering aan het werk.

Veel nieuwe banen in de zorg

Zorg en welzijn is de sector met de grootste banengroei in Overijssel en Gelderland Noord, met een toename van 10 duizend banen in beide jaren samen. Door de vergrijzing komen er vooral banen bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Daarna volgt de detailhandel en autosector met 3.000 banen. In twee sectoren daalt het aantal banen. In landbouw, bosbouw en visserij neemt het aantal banen met een paar honderd af. Bij de financiële dienstverlening is er al een aantal jaren een daling. In 2020 zijn er in deze sector bijna duizend banen minder dan in 2017.

Groei in uitzendsector neemt af

In de uitzendsector groeit het aantal banen nog steeds in Overijssel en Gelderland Noord. Met een verwachte toename van bijna 3 duizend banen in 2019 en 2020 samen, is de groei echter lager dan voorheen. Alleen al in 2018 nam het aantal uitzendbanen met bijna 5 duizend toe. De banengroei bij de uitzendbranche loopt meestal terug als er een tijd van economische groei is geweest. Bedrijven nemen dan zelf weer personeel in dienst. Ook reageert de uitzendbranche sterk op veranderingen in de economie. Daarnaast is het voor uitzendbureaus vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lastig om uitzendkrachten te vinden.

Invloed op de WW-uitkering en bijstand

De gunstige economische ontwikkelingen hebben ook een positief effect op de doorstroom van WW naar bijstand. Het percentage personen dat na afloop van een WW-uitkering doorstroomt naar de bijstand daalt in 2017 naar 4,2%. Dit komt neer op bijna 1.800 personen. In de twee voorgaande jaren lag dat aandeel nog op 5,4%.

UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte vraag naar personeel van werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Dit jaar is er speciale aandacht voor het groeitempo van de Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen per sector op de arbeidsmarkt tot en met 2020. Naast de arbeidsmarktprognose publiceert UWV twee rapporten over uitstroom uit de WW. De eerste gaat over uitstroom naar werk vanuit een WW-uitkering. De andere over doorstroom naar de bijstand na beëindiging van een WW-uitkering.