2017 is een jaar geweest waarin veel extra evenementen en  werkzaamheden zijn geweest op en rond de landgoederen van IJsselland.  Het feestjaar heeft men afgesloten met het in bewaring geven van een  document waar in staat wat er allemaal in 750 jaar is gedaan en gebeurd  bij IJsselland.

Later in 2767 wanneer IJsselland 1500 jaar bestaat, kan men terug kijken hoe ze er nu voorstonden. De ambassadeurs die nu ieder een boom hebben  geplant vertegenwoordigen IJssellandschap in het verleden en heden.