In totaal dienden 32 onderzoeksgroepen een voorstel in bij het innovatiefonds, dat de vouchers voor het vijfde jaar toekent. De tien winnende voorstellen ontwikkelen technologie die ten goede komt aan patiënten met astma, tabaksverslaving, hart- en vaatziekten, obesitas, longkanker en lymfeklierkanker. Het geld uit het PIHC-fonds (in totaal 700.000 euro) is afkomstig van de UT, Saxion, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis.  

Bij de toekenning van de vouchers is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen ‘technologisch pionieren in de zorg’ en ‘technologie toepassen in de zorg’. De eerste categorie betreft onderzoek dat nog moet worden doorontwikkeld voordat de technologie kan worden ingezet in een klinische omgeving. Bij de tweede categorie gaat het om een nieuwe klinische toepassing voor een technologie die een al bewezen staat van dienst heeft.   

Het PIHC-fonds heeft in de afgelopen vijf jaar in totaal 48 vouchers toegekend. Volgens projectmanager Jojanneke Schuiling-Jukes hebben de onderzoekspremies hun nut bewezen. ,,Een van de doelstellingen is het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers en de ziekenhuizen. We zien dat ze elkaar steeds beter weten te vinden. Ook los van de projectvoorstellen zijn er meer gezamenlijke onderzoeken van de grond gekomen. Onderzoekers geven aan dat die samenwerking er zonder de vouchers niet was geweest. Ook hebben de vouchers hen geholpen bij het binnenhalen van landelijke en Europese subsidies voor vervolgonderzoek.”