Gekwalificeerd personeel
De regeling is bedoeld om personeel in technische beroepen bij te scholen en van werk naar werk te begeleiden, en om zij-instromers of mensen zonder werk klaar te stomen voor een baan in de techniek. Techniekbedrijven hadden de afgelopen jaren veel moeite om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Door de huidige coronacrisis is er meer vraag naar scholingstrajecten voor zittend personeel.

Overijssels Vakmanschap is een initiatief van brancheorganisaties, vakbeweging, opleidingsfondsen en de provincie Overijssel. De regeling moet meer mensen warm maken voor een baan in de techniek en zittend personeel doorontwikkelingsmogelijkheden geven. 

Met name zittend personeel maakte veel gebruik van de regeling. Zij gebruikten de vouchers om hun kennis up-to-date te houden, of om zich bij te scholen zodat zij bijvoorbeeld konden doorstromen naar een andere baan. Circa 110 vouchers gingen naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak jongeren, ouderen of statushouders. Dankzij een opleiding konden zij snel aan de slag in de techniek. 

Coronacrisis
Door de coronacrisis kampen veel ondernemers op dit moment met teruglopende opdrachten. De Bree: “Er wordt gezocht naar zinvolle tijdbesteding voor werknemers. De vraag naar opleidingen neemt toe. Vandaar dat we de 90 overgebleven trajecten voor nieuwe instromers die nu niet nodig zijn, inzetten voor bijscholing van werknemers die al wel werkzaam zijn in de techniek. Op die manier helpen we ondernemers en werknemers de crisis door.” 

Het project Overijssels Vakmanschap loopt langzaam af. In de regio’s Zwolle (HCA), Twente (Twents Fonds voor Vakmanschap) en Cleantech (Platform Techniek Stedendriehoek) worden nieuwe projecten gestart voor starters en doorstromers op de arbeidsmarkt. Hierbij is de provincie Overijssel ook betrokken.