Een aantal belangrijke maatschappelijke initiatieven hebben op korte termijn behoefte aan huisvesting. Het gaat om het Bijzonder Zorg team, Cliëntenraad Deventer en Stichting Fooruit, Raster en een verzoek vanuit Voorstad voor Oma’s keuken, onderdeel van de Buurtfabriek. Wethouder Rob de Geest: “Het vrijkomen van dit pand biedt een unieke kans om maar liefst 5 huisvestingsvraagstukken ineens op te lossen.” 

Bijzonder Zorgteam
Het Bijzonder Zorgteam (BZT) is nu gehuisvest aan de Polstraat 48. Het weer geschikt maken van dit pand voor de taken van dit team en het duurzaam maken ervan vragen een onverantwoord hoge investering. 

Cliëntenraad Deventer / Stichting Fooruit 
Deze partijen zijn gehuisvest in het voormalige schoolgebouw aan de Nieuwe Markt 23. Door de verkoop van de school moet voor deze partijen een nieuwe plek gevonden worden. 

Oma’s keuken 
Dit is een waardevol initiatief, onderdeel van de Buurtfabriek (opvolger Villa Voorstad) waarvoor nu geen plaats is. Het college wil Oma’s keuken behouden voor de buurt. 

Raster, peuterspeelzaal
Raster maakt 4 ochtenden per week gebruik van een lokaal  in de Bierstraat 52 voor peuterspeelzaalactiviteiten en voorziet zo in een belangrijke functie voor de wijk. Raster kan nu op die locatie blijven.