Naast de landelijke besparingsmogelijkheden, die uitkomen op een raming van ruim een half miljard euro, keek Independer ook naar besparingsmogelijkheden op provinciaal niveau. Uit een analyse met de overstap-index van Independer blijkt dat de besparingsmogelijkheden per provincie flink verschillen. Ook de potentiële besparingen per huishouden lopen uiteen op provinciaal niveau. Overijsselse huishoudens kunnen in potentie 347 euro per huishouden besparen.

Het verschilt kent twee oorzaken; enerzijds verschilt het energieverbruik per provincie, anderzijds verschilt het percentage overstappers per provincie. Alle provinciale en lokale verschillen zijn terug te vinden op de onderzoekspagina van Independer.