In 2016 begon de ontwikkeling van Steenbrugge. De gemeente heeft nu met Van Wijnen overeenstemming bereikt over de start van de tweede fase, waarin er ongeveer 400 woningen bij komen.  Deze afspraken zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst, als opmaat naar een haalbaarheidsonderzoek. De intentieovereenkomst is een overeenkomst tussen gemeente, Steenenbrug Ontwikkeling BV, Ontwikkelingsmaatschappij Steenbrugge Deventer B.V. en BPD Planontwikkeling B.V..  

Wethouder Rob de Geest: “De uitbreiding met 400 woningen is goed voor de Deventer woningmarkt. Net als in de 1e  fase komt er een gemêleerd aanbod, met zowel koop- als huurwoningen, inclusief sociale huur. Steenbrugge is een waardevolle aanvulling op de bestaande wijken in Deventer. De woningen zijn gasloos gebouwd in een groene omgeving en erg gewild. Dat geeft veel vertrouwen voor de volgende fasen.” 

De partijen met wie de gemeente nu de intentieovereenkomst sluit, gaan samen de grondexploitatie doen als de plannen haalbaar blijken. Zij houden hierbij rekening met eerder door de gemeente gemaakte afspraken met Woonbedrijf ieder1 en VanWonen. Als de plannen haalbaar blijken, verkopen de gemeente en Van Wijnen hun grond aan deze partijen.  

De partijen krijgen een halfjaar de tijd om de haalbaarheid te onderzoeken. Op korte termijn wordt het concept Ontwikkelingsperspectief gepresenteerd aan de gemeenteraad. Na de 2e fase van Steenbrugge volgt nog een 3e; in totaal zijn er ongeveer 1.200 woningen gepland in de wijk.