Bij het vorige lustrum in 2015 vond er een Historisch Festijn plaats in de Lebuinuskerk. Nu is gekozen voor een bijzonder boek: Markante Deventenaren. In deze uitgave worden 25 “Markante stadsgenoten” geportretteerd.

De Historische Vereniging Deventer geeft elk jaar een jaarboek uit met diverse historische artikelen en een zestal lezingen die druk bezocht worden door de leden. Het boek “Markante Deventenaren” ligt nu in de boekhandel bij Praamstra en Bruna en kost €19,95.