Wethouder Liesbeth Grijsen: “Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen in Deventer, onder meer om jong talent vast te houden en economisch sterk te blijven. Als college willen we vaart zetten achter de woningbouw. Dit plan biedt een mooie mix van sociale koop, vrije sector huur en koop.”  

Drie rijen  

De woningen worden gebouwd in drie evenwijdige rijen van 7. De woningen worden in eerste instantie alleen ontsloten via de Landsherenlaan. Binnen drie jaar, als de woningbouw op het Aupingterrein ook gereed is, komt er een tweede ontsluiting aan de zuidkant. 

Locatie  

De locatie ligt tussen Laan van Borgele, Keizer Karellaan en Landsherenlaan, ten noorden van het voormalige terrein van Auping en ten oosten van de bouwmarkt Karwei. Het is  een rechthoekig, braakliggend perceel ter grootte van ca. 4000 m2 

Procedures 

In de Nota van Uitgangspunten is het stedenbouwkundig plan getoetst aan de relevante gemeentelijke beleidsaspecten. Deze Nota van Uitgangspunten met daarin opgenomen het stedenbouwkundig plan vormt, nadat deze is vastgesteld, de basis voor het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, het inrichtingsplan en de bouwplannen voor woningbouw op dit terrein.