Grote opgave

In 2024 moeten alle daken in Overijssel asbestvrij zijn. Om dit te realiseren moet er nog heel hard gewerkt worden. Het idee van het fonds dat de Statenfracties in het leven willen roepen, is dat het functioneert als een lening. Als de lening is afbetaald kan dit opnieuw gebruikt worden om een particulier of bedrijf te helpen bij het saneren van asbestdaken. Naast het opzetten van de stimuleringsregeling roept de motie Gedeputeerde Staten ook op om de asbestproblematiek aan te melden als project om in aanmerking te komen voor de door het kabinet aangekondigde regiodeals. Als Overijssel inderdaad in aanmerking komt voor de regiodeal kan de provincie een flinke bijdrage vanuit het Rijk tegemoet zien.

Milan Keskin