Het bestuur van SVOD vond de stichting Wesselings-van Breemen de aangewezen partij om het stokje over te nemen. “Met een dubbel gevoel stoppen we. Het ondersteunen van initiatieven voor ouderen gaat ons aan het hart, maar het huidige bestuur heeft te kennen gegeven de werkzaamheden neer te willen leggen.” aldus mevrouw Schepers, voorzitter SVOD. “Na verschillende verkennende gesprekken hebben wij de Stichting Wesselings- van Breemen goed leren kennen, en ervaren dat zij de aangewezen partij is om de ondersteuning van projecten, specifiek gericht op senioren in de gemeente Deventer, voort te zetten.” 

Hart voor ouderen 

“Wij vinden het een grote eer de taken over te nemen.” vult SWvB-voorzitter Jan Henk van der Kolk aan. “Doelstelling van de stichting is een zo divers mogelijk publiek in de hele gemeente Deventer te bedienen. Daar horen ouderen ook zeker bij. Deze doelgroep wist ons tot nu toe nog niet goed te vinden. Door het overnemen van die taak van de SVOD verwachten wij dan ook nog beter in beeld te komen bij de senioren. Ook richten wij ons, net als SVOD dat altijd deed, op de hele gemeente. Dus Deventer en omliggende dorpen.”. Toekomstige aanvragen gericht op ouderen worden uit de geoormerkte gelden van SVOD bekostigd.