Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander heeft burgemeester Ron König op vrijdag 24 april telefonisch contact opgenomen met de 14 gedecoreerden om hen persoonlijk te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kon vinden, wordt er nog gezocht naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

Mevrouw W.J. Emaus-van Vemden
Mevrouw Wilma Emaus-van Vemden ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1977 – heden:  zwemlescoördinator en zwemcoach bij Stichting De Klup
1994 – 2014:  collectecoördinator bij HandicapNL
2004 – heden: werkgroeplid van Stichting Deventer Sportploeg
2012 – heden: mantelzorg schoonmoeder

Mevrouw W.J. Emaus – van Vemden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw E.C. de Gruijl
Mevrouw Edith de Gruijl ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1978 – heden: mantelzorg zus en ouders
1980 – heden: zwemles assistente Stichting De Klup Deventer
2004 – heden: werkgroeplid Stichting Deventer Sportploeg
2015 – heden: voorzitter Stichting De Klup Deventer

Mevrouw E.C. de Gruijl is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.T. Hartong
De heer Georg Hartong ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1984 – heden: vrijwilliger vereniging Vrienden van de Atheneumbibliotheek
1995 – heden: redactielid Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG)
2014 – heden: lid boekenwerkgroep Museum Geert Groote Huis

De heer G.T. Hartong is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A. Hegeman-Terpstra
Mevrouw Aukje Hegeman-Terpstra ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1985 – heden: vrijwilligster Woon- en Zorgcentrum Humanitas

Mevrouw A. Hegeman-Terpstra is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W. Hekkert
De heer Wim Hekkert ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1970 – 1978: bestuurslid PJGO Bathmen
1973 – heden: medewerker achter de schermen bij PJGO Revue / Battumse Revue
1985 – 2007: bestuurslid Battumse Revue
2000 – heden: bestuurslid en kantinebeheerder schietvereniging VZOD

De heer W. Hekkert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.H. Jansen
De heer Henk Jansen ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1980 – heden: diverse functies Plattelands Jongeren Bathmen
1999 – heden: bestuurslid en schrijver bij Stichting openluchtspel Bathmen
2001 – heden: secretaris bij beleggingsstudieclub Damrakkertjes
2010 – 2012: schrijver van het boek Leny’s Levens

De heer J.H. Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw E.J. Jansen-Oplaat
Mevrouw Dinie Jansen-Oplaat ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1980 – heden: diverse functies Plattelands Jongeren Bathmen
1994 – heden: vrijwilligster en regisseuse Oranje Commissie Loo
1999 – heden: voorzitter, bestuurslid, regisseuse van Stichting openluchtspel Bathmen
2011 – heden: vrijwilligster en regisseuse Vrouwen van nu Bathmen

Mevrouw E.J. Jansen-Oplaat is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.J. de Kort
De heer André de Kort ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1981 – 1994: voorzitter scholenstichting Pastoor Ariens
2000 – 2016: vice-voorzitter InterParochiële Vereniging
2003 – heden: voorzitter en bestuurslid Karro-Deux
2007 – heden: penningmeester Stichting Joannes Vianney Fonds

De heer A.J. de Kort is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. Meeuwse
Mevrouw Ria Meeuwse ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1994 – heden: bestuurslid en vrijwilligster Humanistisch Verbond Deventer en omstreken
2003 – 2009: vrijwilligster fotoarchiefgroep Historische vereniging dorp Diepenveen
2011 – 2018: vrijwilligster woonzorglocatie Sparrenheuvel
2015 – heden: vrijwilligster Etty Hillesum Centrum

Mevrouw M. Meeuwse is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.T.W. Ploeg
De heer Anton Ploeg ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1973 – 1994: bestuurder, voorzitter en secretaris Stuurgroep Oecumene Bathmen
1974 – heden: diverse functies Protestantse Gemeente Bathmen – Okkenbroek
1995 – heden: eindverantwoordelijke voorstelling Filmhuis de Keizer
2000 – 2012: secretaris en algemeen adjunct Deventer kamerkoor
2004 – heden: aanmeldsecretaris en beheerder van natuurvriendenhuis Krikkenhaar
2011 – heden: leidinggevende Nes Ammim Nederland en Israël

De heer A.T.W. Ploeg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.L.F. Rademakers
De heer Piet Rademakers ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2003 – heden: bestuurslid en penningmeester Oudheidkundige Kring Bathmen
2007 – heden: vrijwilliger Belangenvereniging Bathmen
2011 – 2019: bestuurslid, geluidstechnicus, website beheerder Stichting Bathmense Beiaard
2014 – heden: lid expertise groep Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA)

De heer P.L.F. Rademakers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.H. Scholten
De heer Johan Scholten ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1971 – heden: bestuurslid en vrijwilliger Vogelvereniging Ons Genoegen Lettele
1981 – 1996: trainer en leider Voetbalvereniging Lettele
2007 – 2017: mantelzorger echtgenote
2017 – heden: chauffeur Stichting Woon-, Zorg-, en Dienstencentrum ‘t Dijkhuis

De heer J.H. Scholten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer F.J. Schutte
De heer Fred Schutte ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1974 – 2016: voorzitter buurtvereniging De Vossebelt
1997 – heden: vrijwilliger muziekvereniging Sempre Crescendo
1998 – 2019: vrijwilliger Zomerkamp Diepenveen
2009 – heden: penningmeester en vrijwilliger Diepenveense Sportclub
afdeling Jeu de Boules en Midwinterloop
2018 – heden: voorzitter de Zonnebloem afdeling Diepenveen

De heer F.J. Schutte is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.B.A. Vijge
De heer Johan Vijge ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1969 – 2014: voorzitter, actief imker Bijenhoudersvereniging Bathmen
1979 – heden: vertegenwoordiger Nederlandse Bijenhouders vereniging
1994 – 2014: bestuurslid Nederlandse volleybalbond
2005 – 2012: lid overlegorgaan Dorpsplatform
2005 – heden: ledenadministratie Vogelwerkgroep Bathmen
2006 – heden: technisch beheer Tennis Club Bathmen
2015 – heden: technische ondersteuning Repaircafé Bathmen

De heer J.B.A. Vijge is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.